Kedvezményezett: Nagyberény Község Önkormányzata
Projekt címe: Polgármesteri hivatal energetikai felújítása Nagyberényben
Szerződött támogatás összege: 64 414 720 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2023.04.17.

Projekt tartalmának bemutatása:
Jelen beruházás Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 5.2. intézkedéséhez kapcsolódik, amely a megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztését célozza. 

A nagyberényi önkormányzat épületének utólagos, teljes körű hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét hajtjuk végre. Ez az új, korszerű nyílászárók beépítését, illetve a határoló felületek hőszigetelését jelenti. Az épület állagmegóvása mellett kiemelt célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése.

Az új fűtési hőigényekhez igazodva egy modern kondenzációs kazán beszerzése indokolt. A központi fűtésbe újonnan bevonni kívánt épületrészben a központi fűtés kiépítését is el kell végezni. 
A teljeskörű szigetelés mellett az épület tetejére napelemet helyezünk el, amely a szakértői számítások szerint elegendő a saját villamosenergia igény kielégítésére.

Az épület állapotából kiindulva szükséges a projekt keretében az épület villamossági korszerűsítését is elvégezni. Ez elengedhetetlen a fotovillamos rendszerek hatékony működéséhez is. 

A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, hozzájárul az országos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez. 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00009

 


 

 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:           Nagyberény Község Önkományzata

 

A PROJEKT CÍME: NAGYBERÉNY KÖZSÉG CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK
FEJLESZTÉSE

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 210 000 000,- FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100 %

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Nagyberény község a Külső Somogyi Dombságon a Kis-Koppány patak völgyében a balatoni vízgyűjtő területéhez tartozóan kiépült jellemzően dombokkal szabdalt település. A falura lakott területére jellemző, hogy a felesleges vizeket elvezető helyi árkok a Kis Koppány patakba vezetik le a felesleges csapadékvizeket.

Az időszakos hidrometeorológiai viszonyok és a csapadékos időjárás miatt jelentős vízkár keletkezett a település több belterületi-, és külterületi útjában, a csapadékelvezető árkok és a gyalogos hídban. A jellemző káresemények:

- Sárelöntés, burkolat és padka alámosás.

- A burkolatot a víz kikezdte, több helyen megbontotta, a szélét kimosta.

- Az utat a víz alámosta, burkolatot helyenként megbontotta.

- Murvás burkolatot elhordta.

- A vízelvezető árkot teljes hosszában betöltötte.

- Az átereszt és az árkot sárral feltöltötte.

Árok tisztítási munkálatok több alkalommal nagyobb esőzések után saját költségvetési forrásból valósult meg.

Szükség van a meglévő árkok jókarba helyezésére, helyenként kapacitásbővítésére, burkolt árkok építésére, és a vizek a Kis Koppány patakig történő biztonságos elvezetésére, melynek érdekében zárt csapadékcsatorna kiépítése szükséges. 

A projekt elsődleges célja az épületek és vagyontárgyak védelmének megoldása a csapadékvizek irányított elvezetésével.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022. DECEMBER 31.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:         TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00019

 


 

Községi Önkormányzat

Polgármester: Tóth András Károly
Alpolgármester: Takács Tamás

Képviselők:
Ágics Pál
Kárász Katalin
Magyarósi András
Szentpéteri László (Ügyrendi és jogi bizottság elnöke)
Takács Károly (Szociális bizottság elnöke)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.