Tájékoztatás kerti égetésről

 

Az 1/2022. (I. 26.) sz. Önkormányzati rendelettel szabályozásra a község területén az avar és a kerti hulladék elégetése. E szerint egész évben hetente egy alkalommal, szombatonként 10.00 – 20.00 között lehet kerti hulladékot égetni.

Avarnak és kerti hulladéknak minősül a hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű, lomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok.

 

A szabadban a tüzet (üzemeltetett tüzelőberendezést) őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. Az avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

 

TILOS:

- az ingatlanon keletkezett avart és kerti hulladékot a közterületen égetni,

- az avar és kerti hulladék között vagy külön ipari, háztartási vagy veszélyes hulladékot égetni,

- az engedélyezett időtartamon kívüli égetés,

 

A rendelet megsértői szabálysértés követnek el, és pénzbírsággal sújthatók.

 

Községi Önkormányzat

Polgármester: Tóth András Károly
Alpolgármester: Takács Tamás

Képviselők:
Ágics Pál
Kárász Katalin
Magyarósi András
Szentpéteri László (Ügyrendi és jogi bizottság elnöke)
Takács Károly (Szociális bizottság elnöke)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.