Magyar Falu Program

Információk és pályázati kiírások a Magyar Falu Programhoz kapcsolódóan.

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot. 

Részletek ITT!

Pályázatok

Kedvezményezett: Nagyberény Község Önkormányzata
Projekt címe: Polgármesteri hivatal energetikai felújítása Nagyberényben
Szerződött támogatás összege: 64 414 720 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2023.04.17.

Projekt tartalmának bemutatása:
Jelen beruházás Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 5.2. intézkedéséhez kapcsolódik, amely a megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztését célozza. 

A nagyberényi önkormányzat épületének utólagos, teljes körű hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét hajtjuk végre. Ez az új, korszerű nyílászárók beépítését, illetve a határoló felületek hőszigetelését jelenti. Az épület állagmegóvása mellett kiemelt célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése.

Az új fűtési hőigényekhez igazodva egy modern kondenzációs kazán beszerzése indokolt. A központi fűtésbe újonnan bevonni kívánt épületrészben a központi fűtés kiépítését is el kell végezni. 
A teljeskörű szigetelés mellett az épület tetejére napelemet helyezünk el, amely a szakértői számítások szerint elegendő a saját villamosenergia igény kielégítésére.

Az épület állapotából kiindulva szükséges a projekt keretében az épület villamossági korszerűsítését is elvégezni. Ez elengedhetetlen a fotovillamos rendszerek hatékony működéséhez is. 

A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, hozzájárul az országos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez. 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00009

 


 

 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:           Nagyberény Község Önkományzata

 

A PROJEKT CÍME: NAGYBERÉNY KÖZSÉG CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK
FEJLESZTÉSE

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 210 000 000,- FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100 %

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

Nagyberény község a Külső Somogyi Dombságon a Kis-Koppány patak völgyében a balatoni vízgyűjtő területéhez tartozóan kiépült jellemzően dombokkal szabdalt település. A falura lakott területére jellemző, hogy a felesleges vizeket elvezető helyi árkok a Kis Koppány patakba vezetik le a felesleges csapadékvizeket.

Az időszakos hidrometeorológiai viszonyok és a csapadékos időjárás miatt jelentős vízkár keletkezett a település több belterületi-, és külterületi útjában, a csapadékelvezető árkok és a gyalogos hídban. A jellemző káresemények:

- Sárelöntés, burkolat és padka alámosás.

- A burkolatot a víz kikezdte, több helyen megbontotta, a szélét kimosta.

- Az utat a víz alámosta, burkolatot helyenként megbontotta.

- Murvás burkolatot elhordta.

- A vízelvezető árkot teljes hosszában betöltötte.

- Az átereszt és az árkot sárral feltöltötte.

Árok tisztítási munkálatok több alkalommal nagyobb esőzések után saját költségvetési forrásból valósult meg.

Szükség van a meglévő árkok jókarba helyezésére, helyenként kapacitásbővítésére, burkolt árkok építésére, és a vizek a Kis Koppány patakig történő biztonságos elvezetésére, melynek érdekében zárt csapadékcsatorna kiépítése szükséges. 

A projekt elsődleges célja az épületek és vagyontárgyak védelmének megoldása a csapadékvizek irányított elvezetésével.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022. DECEMBER 31.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:         TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00019

 


 

Közadattár

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja a közadatkereső működését. A közfeladatot ellátó szervek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük, ezzel egyidejűleg a közzétett információkról leíró adatokat kell továbbítani a közadatkereső felé.

A jogszabályban definiált közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer működtetését – a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint – az informatikáért felelős miniszter megbízásából a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. keretein belül működő Közadat program végzi.

Keresési lehetőségek ITT!

Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletkereső

A Nemzeti Jogszabálytár egy web alapú szolgáltatás, amely jogszabályban meghatározott körben ingyenesen hozzáférhető, jogszabálytár szolgáltatást biztosít számítógépen és mobiltelefonon.

Bővebb információk és keresési lehetőségek ITT!

Elektronikus ügyintézési portál

Önkormányzatunk számára fontos az állampolgárok gyors és hatékony kiszolgálása. Bízunk abban, hogy az elektronikus ügyintézési lehetőségek biztosítása településünk lakossága körében népszerű lesz, s a jövőben egyre többen veszik majd igénybe ezt a korszerű ügyintézési formát.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az elektronikus ügyintézési felület eléréséhez szükséges hogy Ön rendelkezzen ügyfélkapu azonosítással, mert szolgáltatásainkat a törvényi szabályok értelmében csak megfelelő hitelesítést követően veheti igénybe.

Bővebben információk az elugy.hu weblapon.

Községi Önkormányzat

Polgármester: Tóth András Károly
Alpolgármester: Takács Tamás

Képviselők:
Ágics Pál
Kárász Katalin
Magyarósi András
Szentpéteri László (Ügyrendi és jogi bizottság elnöke)
Takács Károly (Szociális bizottság elnöke)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.